Κατεβάστε και δείτε τον ισολογισμό της MIMIS ΕΠΕ για το έτος 2013.

Ισολογισμός 2013