Κατεβάστε και δείτε τον ισολογισμό της MIMIS ΕΠΕ για το έτος 2014.

Ισολογισμός 2014